Mindfulness för hållbar hälsa

De senaste 20 årens hjärnforskning visar tydligt att mindfulnessträning är ett effektivt verktyg för ökat välbefinnande. I en tid av hög stress och svåra utmaningar har vi mycket att vinna på att bli mer medveten närvarande. Då kan vi ta bättre och klokare beslut, inte minst för vår egen hälsas skull, men också minska vårt blodtryck och bättre hantera smärta.  

Du har säkert hört talas om mindfulnessträning. Men vad är det egentligen? Hur tränar man? Och vilka är effekterna?

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet, ett resultat av träning i medveten närvaro, eller fokus, genom meditationsövningar. Övningarna görs sittande, liggande, gående eller stående, inomhus eller i naturen. 

I början tränar man kortare formella träningspass och börjar också öva informellt i att vara närvarande när man exempelvis utför vardagssysslor. 

Med tiden, och ju mer man tränar, så blir mindfulness mer av ett livsverktyg, oavsett vad man gör eller var man befinner sig; ett förhållningssätt till livet eller en verktygslåda för balanshälsa.  

För vi har mycket att vinna på att befinna oss i nuet. 

Forskning visar att vi faktiskt blir lyckligare av att inte oroa oss så mycket för framtiden eller älta sådant som redan har hänt. Så ju mer vi lyckas vara här och nu, ögonblick för ögonblick, desto mer kan man alltså säga att vi upplever livet. 

Med tiden, och ju mer man tränar, så blir mindfulness mer av ett livsverktyg

Genom träningen blir vi bättre på att upptäcka och förstå samspelet mellan tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Det gör att vi också får större kunskap om vilka vi själva är, hur vi mår och bättre på att känna av våra egna gränser. 

Inte minst våra tankar kan dra i väg med oss och spela oss verkliga spratt. Det gör att vi också många gånger mår mycket sämre än vi skulle behöva göra. Med mindfulnessträningen inser vi att tankar inte är verklighet, vilket ger oss ett större lugn. 

Genom träningen blir vi mer lyhörda och tar bättre beslut. Vi får en ökad klarhet och bättre livskvalitet. 

Vi blir också mindre reaktiva, mindre automatiserade i våra reaktioner. Man kan säga att vi får ett slags krockkudde mot livets utmaningar, som i sin tur gör att vi hanterar livet bättre. 

Vi ökar således vår förmåga att reglera våra känslor så att vi får ett mer stabilt och mindre stressigt liv och lär oss att agera, i varje givet ögonblick, utifrån ett för oss optimalt och hållbart levnadssätt.

Forskning visar att regelbunden träning inte bara sänker stress utan också vårt blodtryck

Forskning har också visat att vi genom regelbunden träning inte bara sänker stress utan också vårt blodtryck. Dessutom tränar vi vårt förhållningssätt även till smärta och kan med träning få smärtan att landa mer i bakgrunden av våra liv.

Mindfulnessträning är med andra ord ett verktyg för var och en av oss – inte bara för att stressa ner men för att bättre lära oss att hantera våra liv, med de utmaningar vi alla möter. 

Ett verktyg för hållbar hälsa och ett rikare liv. 

 

Text: Helene Jaktling, mindfulnessinstruktör och yinyogalärare