Trauma&Tension Release Exercises -TRE-

Vad är TRE?

Tension release exercise (TRE) är en enkel uppsättning övningar som hjälper kroppen att frigöra djupt ihållande stress, spänning och trauma. Likt yoga, meditation och mindfulness växer TRE idag i popularitet som ett sätt att hantera vardaglig stress.

TRE skapades av psykologen och traumatologen Dr. David Berceli, som under sin tid som biståndsarbetare i tredje världen hade observerat samhällen i bland annat Mellanöstern och Afrika som hade traumatiserats av naturkatastrofer och krig. Han upptäckte att genom att inducera kroppens naturliga skakmekanism för att frigöra stress och trauma från nervsystemet fanns det ett minskat behov av psykoterapi eller läkemedel för att kontrollera posttraumatisk stresstörning (PTSD).

TRE kan enkelt läras ut till stora grupper eller enskilda individer. Berceli har använt TRE i stor utsträckning för att stödja amerikanska krigsveteraner.

Hur fungerar TRE?

Den moderna livsstilen har medfört många fördelar, men den har även medfört att många människor lever under konstant stress. Detta är något som människokroppen och nervsystemet inte är anpassat för att klara av.

Varje stresspåslag eller trauma, vare sig det sker på en fysiologisk, kognitiv, emotionell eller interpersonell nivå påverkar den fysiska kroppen. När nervsystemet utsätts för stress eller hot så reagerar den med att dra samman muskler för att skydda kroppen mot den upplevda faran. Detta sker på en djupt automatisk och omedveten nivå som en evolutionär och biologisk mekanism för överlevnad. 

Långvarig stress kan leda till kroniskt spända muskler vilket i sin tur lurar nervsystemet och hjärnan att det finns ett konstant hot där ute som man behöver fly eller slåss mot (Fight or Flight response).

Precis som nervsystemet har anpassats för att gå in i stressläge för att överleva hot så finns även mekanismer som utvecklats för att hjälpa den komma ur stress när den upplevda faran är över. Detta sker genom så kallade neurogena skakningar. Dessa skakningar får bindväv och djupa muskler som psoasmuskeln (höftböjaren) att slappna av vilket signalerar till nervsystemet och hjärnan att hotet är över. Då kan kroppen återgå till homeostas – ett stabilt hälsosamt jämnviktsläge – vilket ofta upplevs som ett avslappnat och lugnt tillstånd.

Intresserad? Håll utkik i yogaOM’s föreläsningskalender och bokningssystem – snart kommer vi erbjuda klasser i TRE!